Polityka prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako Użytkownika strony: https://zagrodakubajkowo.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

 

§ 1. Informacje podstawowe.
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Elżbieta Kubajek, zamieszkała w Warszawie, ul. Grochowska 52/48.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@zagrodakubajkowo.pl
 
§ 2. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1.       w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2.       rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3.      w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4.      w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5.      nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6.      z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7.      nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8.      zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 

§ 3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.
 1. Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

a) w celach kontaktowych, aby udzielić odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

b) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies, na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

 1. Twoje dane będą przetwarzane w następującym zakresie:

a) jeśli prześlesz mi wiadomość e-mail to Administrator będzie przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie tych danych.

b) jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie to Administrator będzie przetwarzać dane w postaci Twojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska (o ile je podasz). Podanie adresu e-mail i imienia stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podanie nazwiska jest dobrowolne.

c) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników ze Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

 

§ 4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.
 1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie (Google Analytics);
 1. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 

§ 5. Termin przechowywania danych.

Nie jestem w stanie ustalić, przez jaki okres będą przetwarzane Twoje dane osobowe. Jeśli dane zostały przekazane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych, to Twoje dane będą przetwarzane do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również do momentu, w którym uznam, że prawnie uzasadniony interes Administratora został zrealizowany.

 

§ 6. Pliki cookies.
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.
 1. Pliki cookies służą przede wszystkim Twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.
 1. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 1. W każdym momencie możesz usunąć pliki cookies.
 1. Wprowadzone przez Ciebie ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne z niej korzystanie.
 1. Pliki cookies są zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów.
 1. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.
 1. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

 

§ 7. Prawa Użytkowników.
 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

a) dostępu do treści swoich danych oraz

b) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo wniesienia sprzeciwu,

e) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Twoich danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych możesz otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

Scroll to Top